• Home
  • >
  • Monumenten
  • >
  • Zaanlands Lyceum
24

Zaanlands Lyceum

Op de plaquette die in de hal van het Zaanlands Lyceum hangt, staan de namen van drie docenten en 23 leerlingen en oud-leerlingen die tijdens in de oorlog omkwamen. Eén van de docenten is George Jambroes die zich na de Februaristaking aansluit bij het verzet. Hij weet Engeland te bereiken en wordt daar opgeleid tot geheim agent. In 1942 wordt hij in Nederland gedropt om het verzet tegen de Duitsers te coördineren. Maar die zijn op de hoogte van zijn komst. Hij wordt slachtoffer van het Englandspiel. Jambroes wordt overgebracht naar een concentratiekamp, waar hij in september 1944 wordt vermoord. Roosje Drilsma was één van de 23 leerlingen die de oorlog niet overleefden.

De plaquette is te vinden in de hal van het Zaanlands Lyceum aan de Vincent van Gohgweg 42 in Zaandam.


In gesprek met getuigen

Leen Amons (1926)

Leen Amons (1926)

"Alle Joodse inwoners moesten naar Amsterdam. Toen is onze aardrijkskundeleraar verdwenen. Meneer Polak, bijgenaamd Moos. Hij heette Marcus maar we noemden hem Moos. Meneer Koperberg, de conrector is toen ook verdwenen. Meneer Elte, natuurkundeleraar, een Jood, die is toen ook verdwenen. Die is na de oorlog teruggekomen. Maar Koperberg en meneer Polak, die hebben we niet meer terug gezien. Van meneer Polak is bekend dat hij in Auschwitz is overleden.
"

Rie van Gulik-de Boer (1926)

Rie van Gulik-de Boer (1926)

"Dat meisje Drilsma die is weggehaald heeft schriften van mij gehad want die was twee jaar jonger dan ik en die mocht niet meer op school. Toen heb ik alles wat ik had van haar klas bij haar gebracht, dan kon ze thuis werken. je verwachtte niet wat er achteraan kwam. Dat kon niemand zich voorstellen, dat een beschaafd volk zoiets zou doen. Dat komt niet in je hoofd op."

Dick Kuijper (1928)

Dick Kuijper (1928)

"Er waren geen leerlingen, of er waren geen leraren, of de mogelijkheid om les te geven, als je al les kreeg. Normaal heb je acht lesuren, ja, maar ’s ochtends heb je er maar een stuk of vier of drie, al naar gelang. Want ’s middags had je geen school meer, er was niemand die over kon blijven, want je had al honger, dus dan ging je weer naar huis."

Walter Prinsze (1931)

Walter Prinsze (1931)

"Op Dolle Dinsdag had mijn vader me thuis gehouden, hij vond het niet vertrouwd om naar school te gaan. Aan het eind van de middag hoorde ik het geratel, toen hoorde ik dat er een beschieting had plaats gevonden van station Wormerveer en dat er een jongen om het leven was gekomen. Het bleek mijn schoolvriend Kees Thijse te zijn die was omgekomen bij een beschieting door een geallieerd jachtvliegtuig. "

Els Kolff- Nolst Trenité (1928)

Els Kolff- Nolst Trenité (1928)

"Roosje, die heb ik goed gekend. Zij zat pal achter mij in de brugklas. Ik heb dat gezicht nog voor me. Ze had een Friese achternaam maar zag er Joods uit... Ik had ook donkere haren en verder waren het blonde kinderen, over het algemeen. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot haar. Ik ben haar kwijtgeraakt, maar ik ben haar nooit vergeten. Op 4 mei denk ik aan haar. "